Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

"ШКОЛА-СХОДИНКИ" м.Київ

для дітей з аутичним

спектром розвитку

ГРОМАДСЬКА ТА БЛАГОДІЙНА

ОРГАНІЗАЦІЯ


Ми чекаємо на вашу допомогу! Реквізити: ПАТ Банк "ПриватБанк", ЄДРПОУ 26188509, р/р 26002052625522 в , МФО 300711 Реквізити: ПАТ Банк "ПриватБанк", ЄДРПОУ 40432171, р/р 26009052771112 в , МФО 300711
МЕНЮ САЙТУ
УВАГА
Для коректного перегляду сайту ми рекомендуємо
Скачать
ОГОЛОШЕННЯ
[04.02.2018]
КУРС ЛЕКЦІЙ
[15.12.2017]
СЕМІНАР (частина 2)
[08.11.2017]
СЕМІНАР
[06.11.2017]
ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
[СТАТТI ШКОЛИ]

Проблемы со сном при аутизме. (0)
[Материали Д.Шульженко]

Д.Шульженко.ІНДИВІДУАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНІ НЕОДНАКОВОСТІ ДІТЕЙ З АУТИСТИЧНИМ СПЕКТРОМ ПОРУШЕНЬ (0)
[СТАТТI ШКОЛИ]

Н.Андреєва. ЗАСАДИ КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В БО "ШКОЛА-СХОДИНКИ" (0)
[СТАТТI ШКОЛИ]

Аутизм не болезнь, а особенность! (0)
[СТАТТI ШКОЛИ]

Родительский клуб 2. Чувства и стратегии родителей аутистов (0)
КНОПКА САЙТУ

ШКОЛА-СХОДИНКИ


Гаманці Webmoney
U220677039086

R123757899243

Z128686896379

E267341239635

ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами учасників

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

"ШКОЛА-СХОДИНКИ"

Протокол № 1-16 від 29 листопада 2016 року

 

 

СТАТУТ

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

"ШКОЛА-СХОДИНКИ"

ідентифікаційний код 26188509

(нова редакція)

 

 

м. Київ - 2016 рік

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ШКОЛА-СХОДИНКИ" (далі - "Організація") з дня його державної реєстрації є юридичною особою приватного права - благодійною організацією, утвореною як благодійний Організація в Україні та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема Конституції України, Цивільного Кодексу України, Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації". Організація зареєстрований 27.03.2002 року. Номер запису про включення до ЄДР 1 068 120 0000 024515 від 18.06.2009 року.

1.2. Організація має власне найменування, відокремлене майно, самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків.

1.3. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

1.4. Організація може мати печатки, штампи, бланки зі своїм найменуванням, логотипи, іншу символіку та реквізити.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.

2.1. Найменування Організації:

- повне найменування українською мовою БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ШКОЛА-СХОДИНКИ";

- скорочене найменування українською мовою: БО "ШКОЛА-СХОДИНКИ";

- повне найменування російською мовою: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ШКОЛА-СТУПЕНЬКИ";

- скорочене найменування російською мовою: БО "ШКОЛА-СТУПЕНЬКИ";

- повне найменування англійською мовою: «School-steps» CHARITABLE ORGANIZATION;

- скорочене найменування англійською мовою: «SCHOOL-STEPS» СО

 

3. УЧАСНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.1. Єдиним Учасником Організації є:

громадянка України Андреєва Наталія Сергіївна, паспорт СН 184321, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 4 червня 1996 року, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 30-А, кв. 69, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2527614847.

 

4. ЦІЛІ ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.1. Цілями благодійної діяльності Організації є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", зокрема:

покращення життя дітей та дорослих з розладами спектру аутизму, дітей та дорослих  з інвалідністю,  та їх родин;

забезпечення рівного доступу осіб з розладами спектру аутизму та подібними порушеннями розвитку, дітей з ментальною інвалідністю до освіти, охорони здоров’я, соціальної та економічної сфер життя;

створення розгалуженої системи всебічної, своєчасної, планомірної та довготривалої допомоги, навчанню та соціальній абілітації осіб з аутизмом протягом всього їх життя;

сприяння спеціальному навчанню та вихованню дітей та дорослих з метою стимулювання їх розвитку;

сприяння наданню соціальних послуг на рівні громади;

сприяння створенню оптимальних умов для спілкування, відпочинку, дозвілля та майбутнього самостійного життя;

сприяння розвитку розвиненої системи підтримки на державному та суспільному рівні від народження до кінця життя людини з фізичними та інтелектуальними проблемами;

психологічна та правова підтримка, взаємопідтримка батьків;

сприяння створенню позитивного іміджу інвалідів в суспільстві.

4.2. Сферами та напрямками благодійної діяльності Організації є:

проведення планомірної тривалої психолого-педагогічної корекційної роботи та  з дітьми та дорослими, що мають  розлади спектру аутизму, психофізичні порушення, що призводять до інвалідності з метою максимального подолання проблем розвитку та соціалізації осіб з розладами спектру аутизму в суспільство;

сприяння  ранній діагностиці та ранньому корекційному втручанню;

підготовка  до навчання в загальноосвітніх закладах,  супровід дитини в  системі інклюзивного навчання;

всебічне  інформування про проблеми людей з аутизмом, сприяння створенню в суспільстві атмосфери толерантності до людей спектру, порушення бар’єрів, що перешкоджають взаєморозумінню між суспільством та людьми з аутизмом;

забезпеченню батьків, педагогів, лікарів необхідною інформацією, розповсюдження  сучасної літератури з проблем аутизму серед батьків та фахівців, що опікуються дітьми та дорослими з розладами аутичного спектру;

всебічна інформативна та методична допомога батькам та фахівцям, що надають послуги дітям з розладами спектру аутизму;

проведення лекцій та семінарів для батьків та фахівців щодо підвищення їх фахової підготовки для роботи з особами з розладами аутичного спектру;

сприяння створенню системи своєчасної, професійної медичної, психолого-педагогічної  реабілітації людей с розладами аутичного спектру з раннього віку і протягом всього життя;

внесення на розгляд до державних  та інших владних інститутів питання про можливість перегляду порядку фінансування навчання та реабілітації дітей з розладами аутичного спектру за рахунок перерозподілу фінансування необхідних послуг (гроші ідуть за дитиною), в разі потреби – внесення необхідних змін до Закону про Бюджет та Бюджетної Резолюції;

формування комплексних програм Організації щодо підтримки розвитку освіти для людини з фізичними та інтелектуальними проблемами;

створення умов для підвищення культурно-виховного, інтелектуального та фізичного розвитку осіб з аутизмом ;

надання матеріальної допомоги особам з аутизмом;

участь в організації і фінансуванні наукових досліджень;

створення програм реабілітації дітей-інвалідів та надання їм фінансової допомоги;

залучення меценатів, інвесторів та благодійної допомоги до фінансування осіб з аутизмом та розвитку матеріально-технічної бази;

контроль цільового та ефективного використання фінансових коштів, що виділяються Організацією;

сприяння у проведенні досліджень і незалежної громадської експертизи проектів законодавчих та інших заходів;

заснування і присудження стипендій, надання допомоги, грантів тощо;

участь в діяльності некомерційних організацій;

розвиток міжнародної співпраці України;

привернення уваги органів державної влади, інших державних та недержавних структур та громадськості (в Україні та закордоном) до проблем дітей та дорослих з інвалідністю, захист законних інтересів членів організації;

налагодження фахових, інформаційних та інших зв’язків з державними, громадськими та іншими установами, підприємствами, організаціями (у тому числі закордонними та міжнародними);

інформування органів державної влади , місцевого самоврядування про проблеми сімей, які виховують дітей з інтелектуальними та фізичними обмеженнями, про діяльність організації, розвиток інноваційних програм та їх результати.

4.3. Організація не має права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.

Для виконання статутних завдань Організація співпрацює з органами державної влади, з фізичними та юридичними особами, іншими громадськими та благодійними організаціями.

 

5. ВИДИ БЛАГОДІЙНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.1. Видами благодійної діяльності Організації є:

5.1.1. Безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

5.1.2. Безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

5.1.3. Безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

5.1.4. Безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

5.1.5. Благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

5.1.6. Публічний збір благодійних пожертв;

5.1.7. Управління благодійними ендавментами;

5.1.8. Виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

5.1.9. Проведення благодійних аукціонів, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

5.2. Видом економічної діяльності Організації є надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, що включає послуги соціального характеру, консультації, піклування, допомогу нужденним та подібні послуги, які надаються удома або в інших місцях:

 благодійна діяльність, така як збір коштів або інша діяльність із надання допомоги, пов'язана із соціальними послугами.

5.3. Організація може також здійснювати додаткові види благодійної та економічної діяльності, визначені законами України.

 

6. МІСЦЕ (ТЕРИТОРІЯ), СТРОКИ І БЕНЕФІЦІАРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ.

6.1. Місцем (територією) благодійної діяльності Організації є Україна (територія України) для всіх сфер та видів діяльності Організації, а також іноземні держави (території іноземних держав), в межах та обсязі, не заборонених законодавством України, якщо це необхідно для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", а також розвитку і підтримки цих сфер у суспільних інтересах.

6.2. Організація створюється на необмежений строк. Діяльність Організації не обмежена жодним терміном.

6.3. Бенефіціарами благодійної допомоги Організації можуть будь-які фізичні та/або юридичні особи, яким, для досягнення цілей, визначених цим Статутом та Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", надаватиметься Організацією допомога.

 

7. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

7.1. Організація є некомерційною організацією, яка не ставить перед собою корисливих цілей і не має на меті отримання прибутків.

7.2. При здійсненні діяльності Організації його вищий орган управління може затверджувати благодійні програми, що становлять комплекс благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Організації.

7.3. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх Учасників, а Учасники не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації.

7.4. Держава не відповідає за зобов'язаннями Організації. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

7.5. Організація може створювати свої відділення, філії, а також представництва в порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.6. Питання щодо діяльності Організації, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідно до положень чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Організації.

 

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ СКЛАД, КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ.

8.1. Органами управління Організації є:

- Вищий орган управління: Загальні Збори Учасників;

- Одноосібній виконавчий орган, що є постійно діючим органом управління - Директор;

- Контролюючий орган: Наглядова Рада.

8.2. До складу Вищого органу управління Організації - Загальних Зборів Учасників входять Учасники Організації.

8.3. Виконавчим органом Організації є Директор, обраний Загальними Зборами Учасників. Допускається неодноразове повторне обрання однієї і тієї ж особи на посаду Директора Організації. Функції Директора може виконувати один з Учасників Організації на безоплатній основі, якщо таке рішення буде прийняте Загальними Зборами Учасників Організації.

8.4. Компетенція, порядок скликання та проведення, діяльності та прийняття рішень Вищого органу управління Організації - Загальних Зборів Учасників:

8.4.1. Вищим органом управління Організації є Загальні Збори Учасників, які складаються з Учасників Організації або уповноважених представників учасників.

8.4.2. Загальні Збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Організації.

8.4.3. Загальні Збори Учасників повинні скликатися не рідше одного разу на рік:

8.4.3.1. Загальні Збори Учасників скликаються Директором, не рідше одного разу на рік, у випадках, визначених цим Статутом, та/або коли цього потребують інтереси Організації.

8.4.3.2. Загальні Збори Учасників можуть скликатися також будь-яким Учасником Організації, у випадках, визначених цим Статутом, та/або коли цього потребують інтереси Організації.

8.4.3.3. Учасники Організації мають бути повідомлені про скликання Загальних Зборів Учасників (далі також - "Зборів"), з зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного, не менше, ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів.

8.4.3.4. Будь-хто з Учасників Організації вправі вимагати розгляду питання на Загальних Зборах Учасників Організації за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 7 (сім) днів до початку Зборів.

8.4.3.5. Не пізніш, як за 5 (п'ять) днів до дати проведення Зборів Учасникам Організації повинна бути надана можливість ознайомитися з питаннями та документами, внесеними до порядку денного Зборів.

8.4.4. Загальні Збори Учасників можуть Учасниками бути визнані правомочними, якщо в Загальних Зборах Учасників присутні та/або взяли участь більше ніж 50% (п'ятдесят відсотків) Учасників Організації.

8.4.5. Один Учасник Організації має один голос на Загальних Зборах Учасників Організації.

8.4.6. Рішення Загальних Зборів Учасників оформлюються у формі протоколу.

8.4.7. В ході Загальних Зборів Учасників Організації, присутніми Учасниками Організації та/або представниками Учасників Організації, з їх складу, може бути обрано Голову Зборів (який організовує подальшу реалізацію порядку денного та проведення цих Зборів) та Секретаря Зборів (який організовує ведення протоколу цих Зборів).

8.4.8. Протоколи Загальних Зборів Учасників Організації підписуються Головою Зборів і Секретарем Зборів, або всіма присутніми Учасниками Організації (за відсутності Голови Зборів та/або Секретаря Зборів).

8.4.9. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Організації належить:

8.4.9.1. Внесення змін до Статуту;

8.4.9.2. Призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) Директора, та членів Наглядової Ради;

8.4.9.3. Прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію;

8.4.9.4. Обрання та відкликання Голови Зборів та Секретаря Зборів;

8.4.9.5. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів Учасників, а також прийняття рішення про припинення або обмеження повноважень, наданих або покладених на таку особу;

8.4.9.6. Прийняття нових Учасників до Організації;

8.4.9.7. Затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором Організації, а також умов трудових договорів (контрактів) або цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради;

8.4.9.8. Затвердження умов трудових договорів (контрактів) та розмірів оплати праці співробітників Організації, рівень зарплати яких перевищить середню заробітну плату в Україні за минулий рік.

8.4.10. Рішення Загальних Зборів Учасників Організації приймаються простою більшістю голосів, належних Учасникам Організації, присутнім або представленим на правомочних Зборах.

8.5. Компетенція, порядок діяльності та прийняття рішень Директором:

8.5.1. Поточне керівництво діяльністю Організації здійснюється призначеним Загальними Зборами Учасників Директором.

8.5.2. Директор, за рішенням Загальних Зборів Учасників призначається з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та кандидатури яких відповідають іншим вимогам, встановленим законодавством України для осіб, які можуть бути призначені до одноосібного виконавчого органу, що є постійно діючим органом управління (керівником) Організації. Як виконавчий орган Організації може виступати тільки одноосібно фізична особа, за винятком передачі повноважень за договором керуючому.

8.5.3. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Організації, приймати зважені і продумані рішення і несе відповідальність за свої дії відповідно до діючого законодавства України.

8.5.4. Винагорода Директора, заробітна плата - як її постійна, так і змінювана частина, так само як і винагорода за результатом і/або інші форми оплати праці, визначаються рішенням Загальних Зборів Учасників Організації. За рішенням Загальних Зборів Учасників Організації з Директором може бути укладений трудовий договір в письмовій формі. За рішенням Загальних Зборів Учасників Організації з Директором може бути укладений контракт.

8.5.5. У разі укладання письмового трудового договору або контракту з Директором, трудовий договір або контракт від імені Організації підписується особою, що головувала на Загальних Зборах Учасників Організації, на яких був обраний Директор, або одним з Учасників Загальних Зборів Учасників Організації (його представником), уповноваженим рішенням Загальних Зборів Учасників Організації.

8.5.6. При відсутності Директора, а також в інших випадках, коли Директор не може виконувати своїх обов'язків, його функції виконує визначений ним заступник або особа, призначена виконуючим обов'язки Директора Загальними Зборами Учасників Організації.

8.5.7. До компетенції Директора Організації відносяться:

8.5.7.1. Оперативне керівництво діяльністю Організації, при якому вчинення окремих правочинів, угод, дій, діянь тощо Директором, у разі якщо такі правочини, угоди, дії, діяння тощо можуть істотно вплинути на діяльність Організації, здійснюється за погодженням та з дозволу Загальних Зборів Учасників Організації;

8.5.7.2. Розпорядження, у порядку, визначеному Загальними Зборами Учасників Організації, майном (коштами), активами, майновими та немайновими правами Організації;

8.5.7.3. Реалізація цілей Організації, програм та планів діяльності Організації, котрі затверджуються Загальними Зборами Учасників або Наглядовою Радою Організації, представлення Загальним Зборам Учасників річного балансу та звіту про діяльність за підсумками року;

8.5.7.4. Розробка нормативних актів Організації для затвердження Загальними Зборами Учасників;

8.5.7.5. Вчинення правочинів (угод) від імені Організації;

8.5.7.6. Організація бухгалтерського обліку та звітності, розробка штатного розпису, посадових інструкцій, прийом і звільнення працівників;

8.5.7.7. Право першого підпису фінансових документів Організації;

8.5.7.8. Видання наказів, обов'язкових для всіх працівників Організації, вжиття мір заохочення та накладення дисциплінарних стягнень;

8.5.7.9. Вирішення питань, що віднесені Загальними Зборами Учасників Організації до компетенції Директора (крім питань виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Організації).

8.5.8. Директор не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасників Організації.

8.5.9. Директор підпорядковується Загальним Зборам Учасників Організації, підзвітний Зборам і організовує виконання їх рішень.

8.5.10. Директор діє від імені Організації, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях України та за кордоном. Директор з дозволу Загальних Зборів Учасників Організації може передавати окремі свої повноваження та видавати довіреності на вчинення дій від імені Організації.

8.6. Наглядова Рада є контролюючим органом Організації і здійснює нагляд за діяльністю Організації. Наглядова Рада створена для формування стратегічних цілей Організації та координації його фінансової і економічної політики.

8.7. Наглядова Рада обирається рішенням Загальних зборів Учасників Організації. Наглядова Рада складається принаймні з двох осіб, включаючи Голову Наглядової Ради, який безпосередньо обирається Зборами. Пропозиції Загальним Зборам Учасників Організації щодо членів Наглядової Ради готуються та подаються Директором. Наглядова Рада призначається на строк до наступних щорічних зборів. Директор Організації та фізичні особи, які мають трудові відношення з Організацією, не можуть бути членами Наглядової Ради.

8.8. Наглядова рада може затверджувати благодійні програми Організації, якщо таке рішення буде прийнято Загальними Зборами Учасників Організації, і контролює відповідність діяльності та використання активів Організації її установчим документам

8.9. До компетенції Наглядової Ради відноситься:

контроль за виконанням рішень Загальних Зборів Учасників Організації Директором Організації;

контроль за виконанням цього Статуту, рішень органів Організації посадовими особами підприємств, організацій та засобів масової інформації, створених Організацією;

контроль за фінансовою та економічною діяльністю Організації;

контроль за цільовим використанням коштів та майна Організації,

формування концепції розвитку та діяльності Організації;

ініціювання розробки нових благодійних програм;

розробка планів роботи Організації;

підготовка проектів рішень про фінансування відповідних програм;

а також виконання інших контролюючих функцій, які можуть бути додатково надані Загальними Зборами Учасників Організації.

8.10. З метою виконання своїх функцій, Наглядова Рада має право на безперешкодний доступ до всіх фінансових та юридичних документів Організації.

 

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

9.1. Учасник або Учасники Організації користуються правами та несуть обов’язки відповідно до законодавства України та цього Статуту.

9.2. Права Учасників Організації:

9.2.1. Брати участь в управлінні справами Організації особисто або через свого представника;

9.2.2. Бути обраним до органів управління Організації;

9.2.3. Виносити на розгляд органів управління пропозиції та зауваження щодо усіх питань роботи Організації;

9.2.4. Приймати участь у підготовці і обговоренні рішень та планів роботи Організації;

9.2.5. Одержувати повну інформацію про діяльність Організації (на вимогу Учасника Організація зобов'язаний надати йому для ознайомлення річні баланси, дані бухгалтерського обліку, звіти про діяльність Організації, протоколи Загальних Зборів Учасників Організації, іншу документацію);

9.2.6. Вийти з Організації у випадках, не заборонених чинним законодавством України; та здійснювати інші права, надані законодавством України та цим Статутом.

9.3. Обов'язки Учасників Організації:

9.3.1. Виконувати визначені цим Статутом обов'язки та рішення органів управління Організації, прийняті відповідно до цього Статуту;

9.3.2. Сприяти діяльності Організації;

9.3.3. Утриматись від вчинення дій, які шкодять репутації або істотно суперечать цілям Організації;

9.3.4. Не ухилятись від організації функціонування Вищого органу управління Організації та забезпечення його діяльності;

9.3.5. Контролювати належне функціонування виконавчого органу, що є постійно діючим органом управління Організації;

9.3.6. Приймати участь в Загальних Зборах Учасників Організації або призначити для цього свого уповноваженого представника;

9.3.7. Нести інші обов'язки, передбачені законами України.

 

10. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ДО СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ, А ТАКОЖ УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

10.1. Учасниками Організації можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які досягли 18 років, а також юридичні особи (резиденти та нерезиденти України) незалежно від форм власності, що поділяють програмні принципи Організації, визнають статутні цілі Організації, своєю діяльністю відповідають ним, сприятимуть діяльності Організації і прийматимуть у ній участь.

10.2. Рішення про прийняття до складу Учасників Організації, а також рішення про вихід зі складу Учасників Організації приймаються Загальними Зборами Учасників Організації в порядку, передбаченому цим Статутом.

10.3. Рішення про прийняття до складу Учасників Організації приймається Загальними Зборами Учасників на підставі заяви, поданої Директору Організації, який у строк 20 (двадцять) днів вживає необхідні дії, зокрема скликає Загальні Збори Учасників Організації, та передає зазначену заяву на розгляд Зборів.

10.4. Участь у Організації припиняється у випадках виключення зі складу Учасників Організації або добровільного виходу зі складу Учасників Організації.

10.5. Учасник може бути виключений зі складу Учасників Організації у випадках:

- систематичного невиконання визначених цим Статутом обов'язків та/або рішень органів управління Організації, прийнятих відповідно до цього Статуту;

- вчинення дій, які шкодять репутації або істотно суперечать цілям Організації.

10.6. Учасник може добровільно вийти зі складу Учасників Організації на підставі заяви, поданої Директору Організації, який у строк 20 (двадцять) днів вживає необхідні дії, зокрема скликає Загальні Збори Учасників Організації, та передає зазначену заяву на розгляд Зборів. У разі не розгляду заяви про добровільний вихід зі складу Учасників Організації у строк 20 (Двадцять) днів з моменту її подання Директору Організації, Учасник Організації, що її подав, вважається таким, що вийшов зі складу Учасників Організації.

10.7. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути Учасниками Організації.

10.8. Особи, які не є учасниками Організації, можуть бути прийняті до складу Учасників Організації за умов та в порядку, передбачених цим Статутом.

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

11.1 Зміни і доповнення до установчих документів Організації вносяться за рішенням Загальних Зборів Учасників Організації, прийнятим відповідно до цього Статуту.

11.2 Внесення змін до цього Статуту може бути оформлене викладенням цього Статуту у новій редакції.

 

12. МАЙНО ТА ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ) ОРГАНІЗАЦІЇ.

12.1. Організація може набувати активи (доходи) з джерел, дозволених законодавством України про благодійну діяльність та благодійні організації.

12.2. Організація має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або установчими документами.

12.3. Використання активів (доходів) та правочини Організації не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності.

12.4. Розмір адміністративних витрат Організації не може перевищувати 20 відсотків доходу Організації у поточному році. Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат Організації, якщо інше не встановлено законом або правочином між Організацією та благодійником.

12.5. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

12.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Учасників Організації, працівників Організації (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Організації та інших пов'язаних з ними осіб.

 

13. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ЗВІТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

13.1. Організація складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому законом.

13.2. Контроль Організації здійснюється органами управління Організації, Учасниками Організації, іншими органами, у випадках і порядку визначених цим Статутом та законодавством України.

13.3. У разі відсутності Наглядової Ради її повноваження здійснюються Загальними Зборами Учасників.

13.4. Рішеннями Вищого органу управління Організації - Загальних Зборів Учасників або правочинами між Організацією та благодійниками можуть бути визначені порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.

13.5. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Організації, а також умови використання його активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

13.6. Звітність Організації може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.

 

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

14.1. Організація має право на договірній основі використовувати працю громадян. Трудова діяльність в Організації здійснюється на основі трудових договорів, контрактів, згідно діючого законодавства України.

14.2. Організація зобов'язується забезпечити громадянину, праця якого використовується, умови та охорону праці, її оплату не нижче встановленого в країні мінімального рівня, а також соціальні економічні гарантії, включаючи соціальне, медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства. Трудові доходи найманого працівника Організації визначаються трудовим договором.

14.3. Трудовий колектив Організації становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору.

14.4. Трудовий колектив:

14.4.1. Своєю працею забезпечує досягнення цілей Організації;

14.4.2. Розглядає і затверджує проект колективного договору;

14.4.3. Бере участь у визначенні переліку і порядку надання працівникам Організації соціальних пільг;

14.4.4. Бере участь у моральному і матеріальному стимулюванні праці;

14.5. Повноваження трудового колективу реалізуються Загальними Зборами або Конференцією трудового колективу.

14.6. Загальні Збори трудового колективу вважаються повноваженими, якщо на них присутні більш як половина загальної кількості членів трудового колективу, а Конференція - не менш як дві третини делегатів.

14.7. Рішення Загальних Зборів (Конференції) трудового колективу приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на повноважних Загальних Зборах (Конференції) трудового колективу. При проведенні Зборів трудового колективу по підрозділах Організації рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів трудового колективу, присутніх на повноважних Зборах трудового колективу. Рішення Загальних Зборів (Конференції) трудового колективу оформлюються протоколом, який підписується усіма присутніми членами колективу або їх делегатами. Рішення доводяться до відома всіх членів колективу.

 

15. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.

15.1. Державна реєстрація припинення Організації здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

15.2. Правонаступником Організації у разі його реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій.

15.3. Рішення про ліквідацію Організації приймає Вищий орган управління Організації - Загальні Збори Учасників.

15.4. Підстави для прийняття судом рішення про ліквідацію Організації визначаються законом.

15.5.Ліквідаційна комісія з моменту її призначення приймає на себе всі повноваження щодо управління справами Організації і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

15.6.    Організація втрачає статус юридичної особи та припиняє свою діяльність з моменту внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення державної реєстрації юридичної особи

15.7. Активи, що залишаються під час припинення Організації (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) після задоволення вимог його кредиторів, мають бути передані одній чи кільком благодійним організаціям або зараховуються до доходу бюджету.

 

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

16.1. Цей Статут складений українською мовою та затверджений у 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу та набуває чинності з моменту його реєстрації в органах державної влади.

16.2. Один примірник Статуту Організації зберігається в органі, що здійснить його державну реєстрацію і є відкритим для ознайомлення.

16.3. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних Зборів Учасників Організації. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають реєстрації в порядку, визначеному законодавством України.

 

ПІДПИС:

 

Андреєва Наталія Сергіївна

СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Яндекс.Метрика

ФОРМА ВХОДУ
ЗАКЛАДКИ
КАЛЕНДАР
«  Січень 2020  »
ПнВвСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
ТЕГИ САЙТУ
АРХИВ
ДРУЗІ

Захист прав осіб з розладами спектру аутизму

Компьютерная помощь в Киеве, Мельников Владимир

Аутизм в Україні

Ми в Facebook


ІНШЕ

Класс!
 
Новини сайту поштою

rss2email


Система Orphus"ШКОЛА-СХОДИНКИ" © 2020


ДОГОРИ СТОРIНКИ